• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmienił się numer konta bankowego Fundacji. Obecnie Fundacyjne konto prowadzi

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.

Fundusz Stypendialny

Fundusz Stypendialny imienia NSZZ „Solidarność”, którego inicjatorem powstania była Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego funkcjonował w Regionie od 2003 do 2009 roku. Od 2010 roku stał się częścią działalności  Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

 

logo funduszu

Główną ideą Funduszu jest wsparcie niezamożnych rodzin, w ich wysiłku stworzenia jak najlepszej oferty edukacyjnej dla dzieci – szczególnie w wyborze szkół kończących się maturami, oraz wyposażenie ambitnych, młodych ludzi w narzędzia, które umożliwią im realizację pasji – komputer dla informatyka, specjalne zajęcia językowe dla lingwisty. Mamy nadzieję, że w przyszłości dzięki tym inwestycjom stypendyści wybiorą kierunek studiów lub zawód zgodny z zainteresowaniami.

 

Wszystkich którym nie jest obojętna przyszłość wybitnie uzdolnionej młodzieży serdecznie zapraszamy do dokonywania wpłat środków finansowych. Fundusz Stypendialny mogą wspierać m. in. organizacje związkowe, zakłady pracy i instytucje, osoby fizyczne i prawne, lub przez uczestnictwo w corocznym koncercie charytatywnym (zobacz kto nas wspomaga).

 

Wnioski stypendialne należy składać najpóźniej do końca lipca danego roku, wręczenie stypendiów następuje w dniach obchodów kolejnej rocznicy Sierpnia ’80. Wnioski powinny być zgodne z Regulaminem Funduszu.

 

Promocja Funduszu Stypendialnego –  jeśli Państwo chcecie wesprzeć Fundusz Stypendialny w inny sposób niż przekazując pieniądze prosimy o wysłanie linku do Funduszu znajomym i o umieszczenie go na własnym profilu portalu społecznościowego bądź kliknięcie na stronie i profilu Fundacji.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych