• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmienił się numer konta bankowego Fundacji. Obecnie Fundacyjne konto prowadzi

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.

Szkolenia

Szkolenie „Równe traktowanie ze względu na płeć poprzez zwalczanie stereotypów” odbyło się w dniach 14 – 15 marca 2011 roku w Pomlewie. Uczestnikami sesji szkoleniowej było 18 osób członków zespołu realizującego projekt „Nowe kwalifikacje receptą na kryzys” reprezentowanych przez przedstawicieli Lidera Combidata Poland sp. zo.o. oraz partnera Region Gdański NSZZ „Solidarność”.

 P3140046