• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmienił się numer konta bankowego Fundacji. Obecnie Fundacyjne konto prowadzi

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.

Najczęściej zadawane pytania

Czy osoba prawna może przekazać 1 procent swojego podatku na rzecz opp?

Nie, mogą to zrobić jedynie osoby fizyczne.

Czy przekazywanie 1 procenta na rzecz organizacji pożytku publicznego to obowiązek podatnika?

Nie, sami decydujemy o tym, czy chcemy dać organizacji 1 procent podatku. Jest to prawo, a nie obowiązek.

Czy korzystanie z 1 procenta wyklucza odliczanie darowizn od dochodu?

Nie. W tym samym zeznaniu podatkowym możemy zamieścić odliczenia od dochodu z tytułu dokonanych darowizn np. na Fundusz Stypendialny lub parafię i wypełnić wniosek o przekazanie 1 procenta naszego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jestem emerytką, od kilku lat rozlicza mnie ZUS. Czy mogę w jakiś sposób przekazać 1 procent mojego podatku na rzecz fundacji?

Tak. Wystarczy, że na bazie rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy (tzw. PIT 40A) samodzielnie złoży Pani zeznanie podatkowe, w którym w części zatytułowanej „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” wpisze Pani nazwę organizacji pożytku publicznego (wybraną z wykazu MPiPS), numer KRS tej organizacji oraz wysokość kwoty do przekazania na jej rzecz przez naczelnika urzędu skarbowego.

Jakie warunki należy spełnić, aby urząd skarbowy przekazał 1 procent podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego?

Trzeba samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe. Samodzielnie, czyli bez pośrednictwa płatnika, tj. zakładu pracy czy organu rentowego, z zachowaniem terminu dla jego złożenia. W składanym zeznaniu należy wypełnić wniosek o przekazanie 1 procenta podatku, na co jest przeznaczona specjalna rubryka w formularzach PIT. Czytaj więcej na www.pomorskafundacja.org.pl

Kto decyduje o przyznaniu stypendiów?


Decyzje w sprawie przyznania stypendium i jego wysokości podejmuje Kapituła Funduszu Stypendialnego.

Kto może ubiegać się o stypendium?


Zgodnie z regulaminem Funduszu Stypendialnego środki finansowe są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, profilowanych, techników.  Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, którego stałym miejscem zamieszkania jest województwo pomorskie.   O stypendium mogą się ubiegać uczniowie o wyraźnie ukierunkowanych i udokumentowanych uzdolnieniach naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej.  Decydujący wpływ w przyznaniu stypendium mają  wyniki nauczania (średnia ocen powinna być nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania).  W szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane od II klasy szkoły gimnazjalnej (przy średniej ocen nie mniejszej niż 4,75).  Kapituła przy przyznawaniu stypendiów bierze pod uwagę sytuację materialną rodziny.

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty stypendialne tj. ankietę, świadectwo szkolne, zaświadczenia i dyplomy?


Dokumenty można wysłać pocztą, listem poleconym lub dostarczyć osobiście.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych