• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

Wolontariat Fundacji na Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

XV Walne Zebranie Delegatów NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, które odbyło się 9 czerwca w Sali BHP w Gdańsku, obsługiwali wolontariusze z naszej Fundacji, członkowie sopockiego Hufca ZHP, Monika Pałgan i Tomek Raczyński. Gośćmi zebrania byli m.in. wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ „S” Tadeusz Majchrowicz, główny inspektor pracy Roman Giedrojć, okręgowy inspektor pracy w Gdańsku Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska, doradca głównego inspektora pracy i jednocześnie wiceprzewodniczący sejmiku województwa pomorskiego Jerzy Barzowski, przewodniczący Regionu Słupskiego NSZZ „S” Stanisław Szukała, pomorska kurator oświaty Monika Kończyk oraz ks. prałat Sławomir Decowski, duszpasterz ludzi pracy archidiecezji gdańskiej.

Wolontariat ZHP

Na zdjęciu wolontariusze pomagający w obsłudze Zebrania Delegatów: Renata Tkaczyk, Aleksandra Kamola, Monika Pałgan i Tomasz Raczyński.

Co nowego w Vademecum?

Vademecum aktywności seniora - samopomocowe grupy wsparcia.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu miasta Gdańska

gdansk

Program „Vademecum aktywności seniora – samopomocowe grupy wsparcia” powoli zbliża się do końca. Jednym z punktów programu były odwiedziny w innej działającej w Gdańsku samopomocowej grupie wsparcia przeznaczonej dla seniorów.

W dniu 3 czerwca 2016 odwiedziliśmy lokalną grupę wsparcia działającą na rzecz osób starszych przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Strzyży.

Po wstępnej integracji obu grup nawiązała się dyskusja nt. stylu spędzania wolnego czasu, którego na emeryturze przecież nie brakuje.

Podczas dyskusji okazało się, że ludzie na emeryturze sporo czasu spędzają przed telewizorem. Ten sposób spędzania wolnego czasu często jest wymuszony przez stan zdrowia osób starszych.

W letnich miesiącach jako alternatywę dla oglądania telewizji jest możliwość uprawy ogrodu, jednak jest to perspektywa dostępna dla nielicznych, ponieważ posiadanie własnego ogrodu wymaga dużych inwestycji finansowych.

Jako alternatywę dla przedstawionych powyżej form spędzania czasu przez osoby starsze, ostatnio pojawia się możliwość uczestniczenia w profesjonalnych i samopomocowych grupach wsparcia.

Podczas spotkania zaprezentowaliśmy gospodarzom dramę pokazującą jak powinna wyglądać asertywna odmowa. W zadaniu aktorskim jako sprzedawca i jako klientka wystąpiły: Mirosława Kamola – Olszewska i Aleksandra Czerska.

Podzieliliśmy się również z gospodarzami wiedzą na temat wpływu społecznego i manipulacji. Na zakończenie spotkania część nowopoznanych seniorów wyraziła chęć uczestniczenia w sesjach grupy wsparcia proponowanej przez program „Vademecum aktywności seniora – samopomocowe grupy wsparcia.

Zajęcia warsztatowe i sesje grup wsparcia stanowią część realizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy programu współfinansowanego z budżetu Miasta Gdańska, którego celem jest między innymi wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętność prowadzenia w lokalnych środowiskach samopomocowych grup wsparcia i uaktywnienie ich w celu lepszego radzenia sobie w życiu.

Renata Tkaczyk

20160517 171340 resized

Uczestnicy Vademecum aktywności seniora - zajęcia w siedzibie NSZZ "Solidarność"

20160603 141432 resized

20160603 141521 resized

Wizyta integrująca lokalne społeczności w Stowarzyszeniu Przyjaciół Strzyży

Nie daj się zmanipulować. Vademecum aktywności seniora

– zadanie współfinansowane z budżetu miasta Gdańska.

gdansk

 

 

 

 

 

 

Na ostatnich zajęciach samopomocowej grupy wsparcia, które odbyły się w siedzibie „Solidarności” 10 maja br., gdańscy seniorzy uczyli się, jak ustrzec się przed manipulacją sprzedawców.

Wywieranie wpływu i manipulacja to powszechnie stosowane przez sprzedawców i handlowców różnych branż sposoby pozwalające im osiągnąć zaplanowaną wysokość sprzedaży. Skoro już wiemy, że manipulują i wywierają wpływ to powinniśmy przyjąć ten fakt do wiadomości i pogodzić się z tym, że od czasu do czasu ktoś będzie próbował nas zmanipulować, ale najważniejsze to nauczyć sobie z tym radzić.

Na zdjęciu: Elżbieta Szukiewicz i Henryka Michijew. Fot. Renata Tkaczyk.

vademecum

Czytaj więcej...