• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmienił się numer konta bankowego Fundacji. Obecnie Fundacyjne konto prowadzi

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.

Niepodległa w malarstwie rodaków zza Buga

46 obrazów przedstawiających ważne dla Polski wydarzenia oraz portrety historycznych postaci, wszystkie autorstwa osiemnastu malarzy z Grodzieńszczyzny, członków Towarzystwa Plastyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi, zostanie zaprezentowane w Sali BHP w Gdańsku. Wystawa, organizowana przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy, której założycielem są Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Związek Pracodawców Forum Okrętowe, wpisuje się w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Za pośrednictwem wystawy chcemy pokazać historię naszego kraju widzianą z innej perspektywy, przez Polaków i Białorusinów zamieszkujących współczesną Białoruś – mówi Renata Tkaczyk, dyrektor fundacji. – Zależy nam na ukazaniu ich ścisłego związku z Polską i z polską historią. Chodzi także o zachęcenie mieszkańców Gdańska, gdzie po II wojnie światowej osiedliło się wiele rodzin z dawnych terenów Rzeczypospolitej, do nawiązania bliższych kontaktów z członkami Związku Polaków na Białorusi, z twórcami kultury tej bardziej wysublimowanej, z tak zwanej wyższej półki. Prace, które pokażemy, są bardzo wysoko oceniane przez znawców sztuki. Zależy nam, aby ta wystawa posłużyła uczniom pomorskich szkół jako pomoc dydaktyczna do lekcji historii. W tym celu zatrudnimy i przygotujemy specjalnych przewodników po wystawie, którzy będą oprowadzać dzieci i młodzież, opowiadając o naszej historii.

Czytaj więcej...

Cztery powody, dla których warto przekazać 1 procent Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

logo opp 1

Każdy z nas jest podatnikiem i każdy może przeznaczyć 1% odprowadzonego podatku na rzecz Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – założonej przez gdańską „Solidarność” organizacji pożytku publicznego.

Nawet jeśli kwota, którą przekazujemy, jest niewielka, to w skali miasta lub całego województwa może osiągnąć tysiące złotych, które chcemy przeznaczyć na wspieranie ważnych społecznie celów, jakie popiera Region Gdański NSZZ „Solidarność”. W latach 2016 i 2017, oprócz stypendiów dla młodzieży, pieniądze z 1% przeznaczyliśmy na finansowy wkład własny w programach skierowanych do seniorów, które miały na celu wyposażenie ich w umiejętności ułatwiające udział w życiu publicznym, ich aktywność w Internecie oraz umiejętność organizowania i prowadzenia samopomocowych grup wsparcia.

Przekazanie 1% jest dobrowolne. Jeśli weźmiemy pod uwagę aspekt dobroczynności, to okaże się, że można wytypować co najmniej kilka ważnych powodów, dla których warto go przekazać Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

1. Robisz coś dobrego dla innych i wspierasz cele, które popiera Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Lubimy angażować się w akcje charytatywne, bo każda darowizna jest aktem emocjonalnym. Z potrzeby serca wrzucamy do puszki pieniądze przeznaczone na dożywianie dzieci na Filipinach czy pomagamy jako wolontariusze. Chcemy zrobić coś dobrego dla innych, więc szukamy możliwości. Przekazanie 1% naszej fundacji daje ku temu dobrą okazję.

2. Nie ma ukrytych dodatkowych kosztów

Przekazując 1% nic nie tracimy, to tylko mała część podatku dochodowego, który trafia do kasy państwa. Nie sięgamy też do własnej kieszeni, tylko wskazujemy cel, na który przeznaczamy te pieniądze.

3. Prosta procedura

Wpisanie w formularzu podatkowym numeru KRS fundacji nie zajmuje dużo czasu, tym bardziej że w czasie rozliczeń podatkowych udostępniamy na stronach internetowych Regionu Gdańskiego i fundacji nieodpłatny program do rozliczeń rocznych, w którym trwale jest wpisany nr KRS Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy.

4. Widzisz efekty i możesz je ocenić

Pieniądze z tytułu 1% trafiają do konkretnych osób. Na stronie internetowej fundacji co roku zamieszczane są listy młodych osób, które otrzymały stypendia i roczne sprawozdania z przeprowadzonych projektów oraz dokładne dane dochodów z 1%. Dzięki temu można nie tylko ocenić efekty, ale też dowiedzieć się, jak publiczne pieniądze zostały spożytkowane. Na stronie internetowej są dostępne również artykuły na temat postępów zadań, w których uczestniczyli seniorzy z regionalnych i terenowych sekcji emerytów i rencistów i corocznych edycji Funduszu Stypendialnego.

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmienił się numer konta bankowego fundacji. Obecnie fundacyjne konto prowadzi Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa im. Franciszka Stefczyka.
Nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.
www.pomorskafundacja.org.pl

Aktywizacja seniorów

Z wizytą w warszawskich urzędach

W ramach projektu „Akademia Społeczna – aktywność i partycypacja seniorów w życiu publicznym i społecznym” realizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy grupa 35 seniorów z Pomorza w dniach 19-21 listopada przebywała w Warszawie, gdzie uczestniczyła w rozmowach w kilku ministerstwach, a także w Pałacu Prezydenckim.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie przyjmował seniorów wiceminister Jarosław Sellin, poruszano kwestie dotyczące m.in. niepodległości Polski i promowania 100-letniej rocznicy odzyskania wolności w ramach programu „Niepodległa” oraz otwierania nowych muzeów, w tym na Westerplatte.

– Chcemy mieć porządne muzeum, które opowie o Westerplatte, to przecież takie nasze Pearl Harbor – mówił Sellin.

Rozmawiano też o dziedzictwie kulturowym, odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki, działaniach mających na celu przeciwstawianie się niszczeniu polskich cmentarzy na Kresach. Minister Sellin wspomniał również o trudnych kontaktach ze stroną ukraińską i eksponowaną przez nich postacią Stepana Bandery, który ponosi odpowiedzialność za dokonanie ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej w latach 1943-44 na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce.

Czytaj więcej...