• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

XV edycja Funduszu Stypendialnego im. NSZZ "Solidarność".

Stypendia im. NSZZ „Solidarność” wręczone po raz piętnasty

Młodzi, zdolni, zaangażowani w życie szkoły i lokalnej społeczności, wolny czas poświęcający na rozwój swoich pasji i wolontariat – tacy są stypendyści Funduszu Stypendialnego NSZZ „Solidarność”. Wręczenie stypendiów w jubileuszowej XV edycji funduszu odbyło się 31 sierpnia 2017 r. podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S” z okazji 37 rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Fundusz Stypendialny NSZZ „S” istnieje od 2003 r. Początkowo prowadzony był bezpośrednio przez ZRG. Od 2010 r. działalność funduszu odbywa się w ramach związanej z gdańską „S” Pomorskiej Fundacji Edukacji Pracy. W ciągu piętnastu lat pomoc finansową otrzymało już 608 uczniów pomorskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Stypendia finansowe są przede wszystkim z wpłat organizacji związkowych i wpłat indywidualnych członków Związku. To zatem jeden z wielu praktycznych przejawów głoszonego przez związkowców hasła, że egzamin z solidarność trzeba zdawać nieustannie.

W tym roku stypendia otrzymało 36 uczniów, w tym trzech dodatkowych stypendystów z terenów objętych nawałnicą, jaka w połowie sierpnia nawiedziła Kaszuby i Bory Tucholskie. Dyplomy poświadczające otrzymanie stypendiów wręczyli marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski, przewodniczący ZRG NSZZ „S” Krzysztof Dośla i Andrzej Gwiazda, w 1980 r. członek Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej i współtwórca NSZZ „S”.

Poruszające słowa skierował do stypendystów Andrzej Kołodziej, w 1980 r. wiceprzewodniczący MKS i jednocześnie przewodniczący Komitetu Strajkowego w Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni. – Strajkując w sierpniu 1980 r. nie mieliśmy świadomości, że uczestniczymy w wydarzeniach, które zmienią historię Polski i Europy. Dopiero gdy zostało podpisane porozumienie, czuliśmy podskórnie, że nastąpił przełom, że dokonaliśmy pewnego wyłomu w totalitarnym systemie komunistycznym. Ja w PRL nie mogłem ukończyć edukacji w Technikum Budowy Okrętów. Najpierw mnie z niego wyrzucono za działalność antykomunistyczną, później dwa lata siedziałem w więzieniu w ówczesnej Czechosłowacji, a przez kolejne lata konspirowałem i ukrywałem się. Szkołę ukończyłem dopiero po 1989 roku. Można zatem powiedzieć, że najpierw musiałem wywalczyć sobie wolność, a dopiero potem mogłem dokończyć edukację. Wy nie musicie już walczyć, możecie rozwijać swoje zdolności i pasje – powiedział Andrzej Kołodziej.

Czytaj więcej...

Konkurs

logo fio

W ramach realizacji zadania „Akademia Społeczna – aktywność i partycypacja seniorów w życiu publicznym i społecznym” ogłaszamy konkurs obejmujący następujące tematy:

  1. Uczestnictwo osób starszych w życiu publicznym
  2. Aktywizacja osób starszych
  3. Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych.

Jeśli jesteś w wieku 60+ i miałeś wpływ lub uczestniczyłeś w wydarzeniach publicznych czy społecznych albo uczestniczysz w zajęciach sportowych, korzystasz z basenów, siłowni lub uprawiasz inny sport, albo korzystasz lub uczysz się korzystać z internetu, smartfona, tabletu – zrób zdjęcie z tej aktywności i wraz z krótkim tekstem wyślij do redakcji „Magazynu”. Na najlepsze trzy prace czekają nagrody niespodzianki, teksty i zdjęcia zostaną również opublikowane na stronie internetowej fundacji i Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie br.