• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg
  • 9.jpg

UWAGA!!! WAŻNE!!!

Zmienił się numer konta bankowego Fundacji. Obecnie Fundacyjne konto prowadzi

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im. Franciszka Stefczyka,

nr konta: 40 7999 9995 0652 4155 2804 0001.

Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok

Pogodnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom, Współpracownikom, Stypendystom i Sympatykom. Niech piękny wiersz K.I. Gałczyńskiego wprowadzi Was w świąteczny nastrój i sprawi, że tegoroczne święta będą wyjątkowe.

Rada i Zarząd Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy

2014 boze narodzenie

"Właśnie ojciec kiwa na matkę,

że już wzeszła Gwiazdka na niebie,

że czas się dzielić opłatkiem,

więc wszyscy podchodzą do siebie

i serca drżą uroczyście

jak na drzewie przy liściach liście."

Aktywizacja seniorów

Z wizytą w warszawskich urzędach

W ramach projektu „Akademia Społeczna – aktywność i partycypacja seniorów w życiu publicznym i społecznym” realizowanego przez Pomorską Fundację Edukacji i Pracy grupa 35 seniorów z Pomorza w dniach 19-21 listopada przebywała w Warszawie, gdzie uczestniczyła w rozmowach w kilku ministerstwach, a także w Pałacu Prezydenckim.

W Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie przyjmował seniorów wiceminister Jarosław Sellin, poruszano kwestie dotyczące m.in. niepodległości Polski i promowania 100-letniej rocznicy odzyskania wolności w ramach programu „Niepodległa” oraz otwierania nowych muzeów, w tym na Westerplatte.

– Chcemy mieć porządne muzeum, które opowie o Westerplatte, to przecież takie nasze Pearl Harbor – mówił Sellin.

Rozmawiano też o dziedzictwie kulturowym, odzyskiwaniu utraconych dzieł sztuki, działaniach mających na celu przeciwstawianie się niszczeniu polskich cmentarzy na Kresach. Minister Sellin wspomniał również o trudnych kontaktach ze stroną ukraińską i eksponowaną przez nich postacią Stepana Bandery, który ponosi odpowiedzialność za dokonanie ludobójstwa na polskiej ludności cywilnej w latach 1943-44 na Wołyniu i we wschodniej Małopolsce.

Czytaj więcej...

Mini kiermasz wyrobów domowych

W tym roku, po raz kolejny zorganizowaliśmy Mini kiermasz wyrobów domowych. Kiermasz odbył się w dniu 4 grudnia - grudniowe spotkanie Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność".

Dochód z kiermaszu w całości przeznaczamy na zorganizowanie zbiorowej wystawy malarstwa pt. Historia Polski w oczach artystów z Grodzieńszczyzny – Bóg, Honor, Ojczyzna. Wystawa odbędzie się w Sali BHP w Gdańsku, planowane otwarcie nastąpi w dniu 2 maja 2018 roku. Serdecznie zapraszamy!