• 1.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 7.jpg
 • 8.jpg
 • 9.jpg

Nie daj się zmanipulować. Vademecum aktywności seniora

gdansk

 

 

 

 

 

 

Na ostatnich zajęciach samopomocowej grupy wsparcia, które odbyły się w siedzibie „Solidarności” 10 maja br., gdańscy seniorzy uczyli się, jak ustrzec się przed manipulacją sprzedawców.

Wywieranie wpływu i manipulacja to powszechnie stosowane przez sprzedawców i handlowców różnych branż sposoby pozwalające im osiągnąć zaplanowaną wysokość sprzedaży. Skoro już wiemy, że manipulują i wywierają wpływ to powinniśmy przyjąć ten fakt do wiadomości i pogodzić się z tym, że od czasu do czasu ktoś będzie próbował nas zmanipulować, ale najważniejsze to nauczyć sobie z tym radzić.

Na zdjęciu: Elżbieta Szukiewicz i Henryka Michijew. Fot. Renata Tkaczyk.

vademecum

Czytaj więcej...

Vademecum aktywności seniora – samopomocowe grupy wsparcia

– zadanie współfinansowane z budżetu miasta Gdańska.

gdansk

Pierwsze zajęcia w ramach programu aktywizującego środowiska gdańskich seniorów odbyły się w dniu 12 kwietnia br.

Podczas zajęć uczestnicy doskonalili asertywność jako kompetencję społeczną ułatwiającą relacje społeczne. Każdy miał możliwość określić własny poziom asertywności i doskonalić cechę ćwicząc pod okiem trenerów.

Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, uczestnicy chętnie wymieniali myśli i własne doświadczenia. dyskusjom praktyczne nie było końca.
reportaz
Następne spotkanie, którego tematem będą psychomanipulacje sprzedażowe oraz ich rozpoznawanie i obrona odbędzie się już 19 kwietnia 2016 roku o godz. 15.00.

Wszystkich gdańskich seniorów serdecznie na nie zapraszamy!

Vademecum asertywności SENIORA

UWAGA! MAMY JESZCZE WOLNE MIEJSCA!

Vademecum aktywności seniora – samopomocowe grupy wsparcia
Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Miasta Gdańska

Serdecznie zapraszamy gdańskie seniorki i seniorów (osoby w wieku 60+) do uczestnictwa w zajęciach warsztatowych, na których nauczymy się:

 • Asertywności, czyli sztuki odmawiania miłym ludziom
 • Jak zadbać o własne bezpieczeństwo
 • Nauczymy radzić sobie ze stratą: odejście dzieci, rozwód, emerytura, utrata zdrowia, pieniędzy itp.
 • Nauczymy się pracy metodą grupy wsparcia i założymy takie grupy w lokalnych społecznościach
 • Przewidujemy 8 spotkań od kwietnia do czerwca, każde spotkanie będzie trwało 2 – 3 godziny
 • Zajęcia będą odbywały się w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 – siedziba NSZZ „Solidarność”

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

Mirosława Kamola–Olszewska tel.: 605 353 195;
Renata Tkaczyk tel.: 696 420 989

Grupa wsparcia. Co to jest i jak działa, co będziemy robić na zajęciach?

Kłopoty, problemy i gorsze okresy są nieuniknione w życiu, a im jesteśmy starsi tym trudniej jest nam się z nimi samodzielnie uporać. Większość z nas początkowo stara się rozwiązać je osobiście lub z pomocą najbliższych. Gdy to zawodzi, często jesteśmy bezradni i nie wiemy co robić. Większość problemów można rozwiązać za pomocą i siłami samoorganizującego się społeczeństwa czyli przez uczestnictwo w samopomocowych grupach wsparcia. Jednak aby takie grupy zaczęły funkcjonować w społecznościach najpierw trzeba poznać metodykę samopomocowych grup wsparcia i pracy tą metodą. Dla każdego z nas może to być szansa na uzyskanie pomocy a także początek nowej drogi.

gdansk